Skolans profilelement

Våra profilelement är delarna som tillsammans skapar Norrköpings Skolas visuella uttryck.

Kampanjsymbol

En svart bakgrund med vit text. Man ser delar av texten Norrköpings Skola. 

Kampanjsymbolen är Norrköpings Skolas viktigaste igenkänningstecken.

Rutmönstret

En orange platta med vitt rutmönster över. 

Rutmönstret består av liksidiga kvadrater som tillsammans med kampanjsymbolen utgör huvudkomponenterna i Norrköpings Skolas visuella uttryck.

Kontakt