Rutmönstret

En viktig del i Norrköpings Skolas visuella uttryck är rutmönstret. Hur rutmönstret ska användas beskrivs nedan.

För att undvika att mellanrummet varierar mellan rutorna finns en mall för rutmönstret. Behöver du mallen, kontakta informatören på utbildningskontoret.

Rutmönstret med små rutor

Bland rutor i gul färg finns en bok, ett äpple, en penna, en kikare och ett N utplacerat. I ett av hörnen finns en svart cirkel med vit text: Norrköpings skola. Nyfiken. Nytänkande. Nära.  

Rutmönstret kan byggas upp av små rutor. De små rutorna ska då kompletteras med objektbilder.

Objektbilderna ska vara frilagda bilder som ersätter rutorna.

Objektbilderna får INTE:

  • Placeras i rutorna som är i direkt anslutning till kampanjsymbolen.
  • Placeras på ett sådant sätt att de upptar en hel rad med rutor.

Objektbilderna ska inte bara symbolisera skolvärlden, utan också föra tankarna till vår skola. Norrköpings Skola.

Ledord: Nyfiken, Nytänkande och Nära.

Rutmönstret i sidhuvud

Bland rutor i gul färg finns ett oranget utropstecken. I ett av hörnen finns en svart cirkel med vit text: Norrköpings skola. Nyfiken. Nytänkande. Nära. 

Som sidhuvud i till exempel Word-mallar ska principen med små rutor tillämpas.

Alla sidhuvuden ska innehålla objektbilder förutom när sidhuvudet är utformat enligt bilden till höger.

Riktlinjer för rutmönstret i sidhuvud:

  • Kampanjsymbolen placeras alltid till vänster.
  • Rutorna är uppbyggda på tre rader i höjdled.
  • En rad med rutor ska finnas under kampanjsymbolen.

Kampanjsymbolens frizon i rutmönstret

Rutor i gul färg. I ett av hörnen finns en svart cirkel med vit text: Norrköpings skola. Nyfiken. Nytänkande. Nära. 

Kampanjsymbolens storlek och placering bestäms av rutorna i rutmönstret. Kampanjsymbolens frizon är densamma som rutornas mellanrum, enligt bilden till höger.

Rutmönstret med stora rutor

Bland rutor i gul färg finns två bilder på barn i skolan. I mitten finns en svart cirkel med vit text: Norrköpings skola. Nyfiken. Nytänkande. Nära.  

Rutmönstret kan också byggas upp av stora rutor.

Riktlinjer för stora rutor:

  • Fotografiska bilder gestaltade av elever och lärare eller symboliska bilder enligt vårt bildspråk.
  • Bildernas frizon är densamma som avståndet mellan rutorna.
  • Valfri placering av kampanjsymbolen inom rutmönstret.

Olika färgvarianter för rutmönstret

Till rutmönstret använder vi totalt fem färger ur färgpaletten. De två profilfärgerna gul och orange, samt accentfärgerna grön, blå och lila.

Färgerna ska kunna användas fritt och får inte låsas till en skola.

Tre rutor i gul färg.

GUL CMYK:0,35,90,0 RGB:255,166,22

Tre rutor i orange färg.

ORANGE CMYK:0,61,97,0 RGB:255,99,9

Tre rutor i grön färg.

GRÖN CMYK:54,0,100,0 RGB:132,189,0

Tre rutor i blå färg.

BLÅ CMYK:86,0,9,0 RGB:0,175,215

Tre rutor i lila färg.

LILA CMYK:40,100,10,30 RGB:128,39,108

Kontakt