Kampanjsymbol

En svart cirkel med vit text: Norrköpings skola. Nyfiken. Nytänkande. Nära. En blå bil under visar att cirkeln får vara minst 40 mm.

Kampanjsymbolen är Norrköpings Skolas viktigaste igenkänningstecken. I sitt standarutförande består den av två delar:

1) Ordbilden Norrköpings Skola och ledorden Nyfiken, Nytänkande och Nära.

2) En svart cirkelform.

Kampanjsymbolen får inte förändras i stil, utseende eller i proportioner. I sitt standardutförande ska kampanjsymbolen aldrig vara mindre än 40 mm.

Kampanjsymbol för små format

Norrköpings skola. Nyfiken. Nytänkande. Nära.  En blå bil under visar att cirkeln får vara minst 40 mm.

Ibland kan utrymmet vara knappt vilket förhindrar användningen av kampanjsymbolen i sitt standardutförande. Av den anledningen finns det ytterligare två varianter som är anpassade för små format. Ordbilden är densamma med undantag för placeringen av ledorden. Antingen är ledorden placerade under eller till höger om "NORRKÖPINGS SKOLA". I undantagsfall, då utrymmet är strikt begränsat, får kampanjsymbolen användas utan ledorden.

Minsta mått: 30 mm.

Kampanjsymbolen tillsammans med Let's create Norrköping

När Let's create Norrköping är budskapsförstärkare ska kampanjsymbolens cirkelform inte vara svart, utan i stället någon av de fem färgerna som illustreras i bilden nedan.

Fem cirklar i olika färger med vit text: Norrköpings skola. Nyfiken. Nytänkande. Nära. 

Kontakt