Uppföljning av kommunens energiplan 2013

Kommunens EnergiplanPDF (pdf, 1.8 MB) antogs 2009. Den senaste handlingsplanenPDF (pdf, 768.9 kB) omfattar 2015-2018 och beskriver hur förvaltningar och bolag arbetar för att nå energimålen.

Handlingsplanen följs upp årligen. I Uppföljning 2015 kan man se att för perioden 2005 till och med 2014 har den totala energianvändningen i kommunens fastigheter minskat med 21 procent. Andelen förnybart bränsle i fastigheterna är 75 procent.

Rapport Uppföljning av Norrköpings energiplan 2013PDF (pdf, 387.7 kB)

Kontakt