Narkotikakartläggning 2009

Sedan 1999 har en årlig kartläggning av personer med identifierat missbruk av narkotika som flera olika myndigheter möter under ett år genomförts. Rapportörer vid socialkontoret, polismyndigheten, kriminalvården (frivården) och landstingets beroendeenhet lämnar uppgifterna. Uppgifterna går inte att spåra till vilka personer som är med. Att narkotika är illegalt i Sverige gör att det är svårt att få en rättvisande bild av missbruket samt tillgängligheten och tillgången. Kartläggningen ger ett mått på antal personer i kommunen som uppgiftslämnarna har säker kunskap om att de använt narkotika under 2009. Kartläggningen är inte ett mått på det faktiska missbruket.

Kartläggningen visade att antalet personer med identifierat narkotikamissbruk har ökat med 76 sedan förra årets kartläggning. Totalt har 994 personer identifierats. Det är män som står för hela ökningen och de som är yngre än 25 år har ökat med 62.

Förändringen i användandet av olika preparat följer i stort tillgången. Det är en ökning av personer som använder narkotika dagligen. De mest använda drogerna är hasch, bensodiazepiner (lugnande tabletter) och amfetamin. Flera uppgiftslämnare tar upp frågan om en förändrad attityd till hasch. Många unga anser inte att det är så farligt att använda hasch. Ökningen av antalet personer som använder bensodiazepiner är stor jämfört med förra året.

Narkotikakartläggning 2009PDF (pdf, 63.8 kB)

Kontakt