Grönt Kontor

Anmäl dig till grönt kontor

För att bli ett Grönt kontor ska ni klara av 20 olika miljökriterier som bland annat handlar om att ni ska ha en miljöplan, att trycksaker trycks på miljömärkt papper och att ni källsorterar. Klarar ni samtliga kriterier diplomeras ni till ett Grönt kontor i slutet av året för nästkommande år. När ni sedan diplomerats behöver ni endast göra en årlig uppdatering av miljöplanen samt redovisa minst en miljöförbättrande åtgärd för att behålla statusen som Grönt kontor. Alla verksamheter faktureras en årlig administrativ avgift på 500 kronor men kommunala enheter och vandrarhem är avgiftsfria.

Vill ni också bli ett Grönt kontor?

Gör din anmälan här

Kriterier hittar du i nedanstående fil. Här nedan hittar du även förslag på mall till miljöplan samt förslag på miljöförbättrande åtgärder från år 2.

 

 

 

 

 

Diplomerade till grönt kontor 2016

 • Aktema
 • Ekonomi- och styrningskontoret
 • Greenman AB
 • Helganäs Transport AB
 • Hälso- och sjukvårdsteamet i Funktionsnedsättningsområdet
 • Kommunalrådsenheten
 • Kommunservice
 • Kommunstyrelsens kansli
 • Kommunikation
 • IF Friskis & Svettis City
 • IF Friskis & Svettis Ingelsta
 • Migrationsverket
 • Norrköping Vatten och Avfall AB
 • Norrköping Visualisering AB
 • Norrköpings stadsbibliotek
 • Personalkontoret
 • Returpack AB
 • Sjöfartsverket Norrköpingskontoret Lithografen
 • Smedjan Ekonomikonsult AB
 • SMHI
 • Utbildningskontoret

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Kontaktpersoner
Arbetsmarknadskontoret
Johan Alberth

011-15 21 38

Bygg- och miljökontoret
Lily Grey

011-15 14 94

Kommunstyrelsens kontor,
Ekonomi- och styrningsavdelningen
Monica Rosander

011-15 10 40

Yvonne Nyström

011-15 34 57

Elvira Ekström

076-798 59 78

Kommunstyrelsens kontor,
Personalavdelningen
Carin Brolén

011-15 12 69

Kommunstyrelsens kontor,
Överförmyndarenheten
Pauline Edenholm

011-15 24 33

Kultur- och fritidskontoret
Malin Andersson

011-15 26 56

Socialkontoret
Esa Manninen

011-15 22 65

Stadsbyggnadskontoret
Anna Borgman Fredriksson

011-15 13 26

Tekniska kontoret
Pernilla Thörnqvist

011-15 15 78

Utbildningskontoret
Sofie Lindén

011-15 33 02

Vård- och omsorgskontoret
Karin Lindblad-Rådeklint

011-15 29 55

Maria Branzell Hermelin

011-15 77 47