Utbildningskontoret

Utbildningskontoret arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Kontoret administrerar:

  • förskoleverksamhet
  • skolbarnomsorg
  • grundskoleverksamhet
  • fritidshem
  • fritidsgårdar
  • öppen fritidsverksamhet
  • särskola
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • centrala elevhälsan.

Tf Utbildningsdirektör
Sofie Lindén
Telefon: 011-15 33 02

Barn- och ungdomschef 
Birgitta Larsson
Telefon: 011-15 33 96

Verksamhetschef förskola
Adam Olofsson
Telefon: 011-15 10 63
Monica Harlin
Telefon: 011-15 18 37

Verksamhetschef grundskola f-6
och modersmål

Cecilia Carlén
Telefon: 011-15 21 31

Verksamhetschef grundskola 7-9,
grundsärskola och fritidsgårdar

Anders Pantzar
Telefon: 011-15 32 21

Gymnasiechefer
Anders Palmgren
Telefon: 073-020 15 17
Claes Göransson
Telefon: 073-020 23 58

Elevhälsochef
Zlatko Jankovic
Telefon: 011-15 79 31

Ekonomichef
Marcus Pahlmgren
Telefon: 011-15 34 17

Administrativ chef
Linnea Lagnström
Telefon: 011-15 34 14

Nämndsekreterare
Maria Forneman
Telefon: 011-15 20 30

HR-konsult
Susanne Furland
Telefon: 011-15 34 71

Kommunikatör
Emma West
Telefon: 011-15 19 94

FoU-chef
Vakant

Kvalitetsstrateg, Gymnasie- och vuxenutb.
Annika Karlsson
Telefon:  073-020 15 70

Kvalitetsstrateg, Grundskola
Bitte Sundin
Telefon:  011-15 15 42

Kvalitetsstrateg Förskola
Kenneth Holmberg
Telefon:  011-15 24 21