Utbildningskontoret

Utbildningskontoret arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Kontoret administrerar:

  • förskoleverksamhet
  • skolbarnomsorg
  • grundskoleverksamhet
  • fritidshem
  • fritidsgårdar
  • öppen fritidsverksamhet
  • särskola
  • gymnasieskola
  • vuxenutbildning
  • centrala elevhälsan.

Utbildningsdirektör
Tommy Fabricius
011-15 33 80

Barn- och ungdomschef 
(förskola & grundskola)
Mats Olsson
011-15 22 23

Verksamhetschef förskola
Barbro Vallhagen
011-15 18 12

Verksamhetschef grundskola f-6
och modersmål

Cecilia Carlén
011-15 21 31

Verksamhetschef grundskola 7-9,
grundsärskola och fritidsgårdar

Anders Pantzar
011-15 32 21

Bildningschef 
(gymnasieskola)
Birgitta Larsson
011-15 33 96

Vuxenutbildningschef
Pernilla Thott Ljung
011-15 34 02

Elevhälsochef
Monika Sannebrink
011-15 77 64

Ekonomichef
Lena Cademan Ottosson
011-15 79 78

Administrativ chef
Linnea Lagnström
011-15 34 14

Nämndsekreterare
Maria Forneman
011-15 20 30

HR-konsult
Susanne Furland
011-15 34 71

Kommunikatör
Lotta Holmquist
011-15 21 19

FoU-chef
Christopher Lagerqvist
011-15 00 00 (växel)

Kvalitetsstrateg, Gymnasie- och vuxenutb.
Annika Karlsson
073-02 01 570

Kvalitetsstrateg, Grundskola
Bitte Sundin
011-15 15 42

Kvalitetsstrateg Förskola
Kenneth Holmberg
011-15 24 21