Socialkontoret

Socialkontoret arbetar med frågor som rör till exempel omsorg om barn och unga, föräldrastöd och missbruk. Familjerättsliga frågor som vårdnad och umgänge handläggs av familjerättsenheten. Frågor som rör serveringstillstånd handläggs av alkoholinspektörerna.

Samverkan med andra myndigheter och serviceorgan är en prioriterad fråga i syfte att ge invånarna i Norrköping god social service.

Socialkontoret tar fram underlag för socialnämndens beslut.

Karl Gudmundsson
Socialdirektör
Telefon: 011-15 23 03

Senast ändrad augusti 2014

Kontakt

Socialkontoret
Guldringen 50
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00
Fax 011-15 53 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Mer information