Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret är ett samlat myndighetskontor under byggnads- och miljöskyddsnämnden. Det har fem olika verksamheter med specialistkompetens inom respektive område. Och vissa gemensamma funktioner för administrativt stöd. 

Verksamheterna är:

Anna Amrén

Anna Amrén
Chef för bygg- och miljökontoret
Telefon 011-15 13 01
Mobil 073-020 13 01

Bygg- och miljökontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping
Telefon 011-15 00 00
Fax 011-10 27 07
E-post byggomiljokontoret@norrkoping.se

Senast ändrad november 2014

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00
Fax 011-15 16 66

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter