Sammanträdesdagar 2014

Nämnder och utskott Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden    13 13 10 15 12
Barn- och ungdomsnämnden  30 27 27 22 22 12
Byggnads- och miljöskyddsnämnden  29 26 26 23 21 18
Gymnasienämnden    12 19 23 21 11
Kommunfullmäktige  27 24 31 28 26 16
Kommunrevisionen  29 25 24 15 27 24
Kommunstyrelsen  7, 20 3, 25 4, 10, 24 7, 23 5, 19 2, 24
Kultur- och fritidsnämnden  29 26 26 23 28  
Personalutskottet  15 11 12 16 14 11
Socialnämnden    5 12 22   11
Stadsplaneringsnämnden  28 26 25 24 20  17
Tekniska nämnden    6 13 10 15  12
Valnämnden 28   25   28  17 
Vård- och omsorgsnämnden  15 12 12 9 14  11
Nämnder och utskott Aug Sep Okt Nov Dec

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden 

  18 16 13 11
Barn- och ungdomsnämnden    25 30 27 18
Byggnads- och miljöskyddsnämnden  27 24 22 19 17
Gymnasienämnden    17 22 19 10
Kommunfullmäktige  25 29 20 24 15
Kommunrevisionen  26, 27 30 14 25 16
Kommunstyrelsen  18 1, 16, 30 13, 21 4, 17, 25 16
Kultur- och fritidsnämnden  27 24 22 26 17 
Personalutskottet  21 17 15 12 10
Socialnämnden   27 24 15 12 17 
Stadsplaneringsnämnden    17 15 11  9
Tekniska nämnden    25 23 6  3–4
Valnämnden  19 17 28   16
Vård- och omsorgsnämnden    17–18 15 12  10
Senast ändrad den 24 mars