Sammanträdesdagar 2015

Nämnder och utskott Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 15 12-13 12 9 7 11
Byggnads- och miljöskyddsnämnden 28 18 18 22 13 17
Kommunfullmäktige 26 23 30 27 25 15
Kommunrevisionen 21,
27
24 31 14 26 23
Kommunstyrelsen 7,
19
2,
24
9,
23
13,
20
4,
18
1,
23
Kultur- och fritidsnämnden 28 25 25 22 27  
Personalutskottet 16 13 13 17 20 12
Socialnämnden 2 3-4 11 8 13 10
Stadsplaneringsnämnden 27 25 24 21 19 16
Tekniska nämnden 13 12 12 16 7 11

Utbildningsnämnden

28 25 18 22 20 17
Valnämnden   16   24    
Vård- och omsorgsnämnden 2,
22-23
10 18 22 13 17
Överförmyndarnämnden 15 19 11 15 21 11
Nämnder och utskott Aug Sep Okt Nov Dec

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

  10 8 12 10
Byggnads- och miljöskyddsnämnden   2,
30
21 11 9
Kommunfullmäktige 31 28 19 30 14
Kommunrevisionen 25 30 14 25 15
Kommunstyrelsen 18 2,
14,
29
12 1,
16
1,
15
Kultur- och fritidsnämnden 26 23 21 25 16
Personalutskottet 21 18 16 20 18
Socialnämnden 12 9 14 11 9
Stadsplaneringsnämnden   15 13 12 9
Tekniska nämnden   17 15 12 17
Utbildningsnämnden 26 23 21 18 16
Valnämnden   16     3
Vård- och omsorgsnämnden   9-10 7 11 9
Överförmyndarnämnden 13 10 15 12 10
Senast ändrad den 4 maj