Sammanträdesdagar 2015

Här hittar du alla sammanträdesdatum för hösten 2014. Datum för 2015 tillkommer allt eftersom.

Nämnder och utskott Jan Feb Mars Apr Maj Juni
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 15 12-13 12 9 7 11
Byggnads- och miljöskyddsnämnden 28 18 18 22 13 17
Kommunfullmäktige 26 23 30 27 25 15
Kommunrevisionen            
Kommunstyrelsen 7,
19
2,
24
9,
23
13,
20
4,
18
1,
23
Kultur- och fritidsnämnden 28 25 25 22 27  
Personalutskottet            
Socialnämnden 2 3-4 11 8 13 10
Stadsplaneringsnämnden 27 25 24 21 19 16
Tekniska nämnden            

Utbildningsnämnden

28 25 18 22 20 17
Valnämnden            
Vård- och omsorgsnämnden 2,
22-23
10 18 22 13 17
Nämnder och utskott Aug Sep Okt Nov Dec

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

  10 8 12 10
Byggnads- och miljöskyddsnämnden   2,
30
21 11 9
Kommunfullmäktige 31 28 19 30 14
Kommunrevisionen          
Kommunstyrelsen 18 2,
14,
29
12 1,
16
1,
15
Kultur- och fritidsnämnden 26 23 21 25 16
Personalutskottet          
Socialnämnden 12 9 14 11 9
Stadsplaneringsnämnden   15 13 12 9
Tekniska nämnden          
Utbildningsnämnden 26 23 21 18 16
Valnämnden          
Vård- och omsorgsnämnden   9-10 7 11 9

Sammanträdesdagar 2014

Nämnder och utskott Aug Sep Okt Nov Dec

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

  18 16 13 11
Barn- och ungdomsnämnden   25 30 27 18
Byggnads- och miljöskyddsnämnden 27 24 22 19 17
Gymnasienämnden   17 22 19 10
Kommunfullmäktige 25 29 20 24 15
Kommunrevisionen 26, 27 30 14 25 16
Kommunstyrelsen 18 1, 16, 30 13, 21 4, 17, 25 16
Kultur- och fritidsnämnden 27 24 22 26 17
Personalutskottet 21 17 15 12 10
Socialnämnden  27 24 15 12 17
Stadsplaneringsnämnden   17 15 11  9
Tekniska nämnden   25 23 6  3–4
Valnämnden  19 17 28   16
Vård- och omsorgsnämnden   17–18 15 12  10
Senast ändrad i dag, klockan 10:19