Press

Louise Flygt

Louise Flygt
Kommunikationsdirektör
Telefon 011-15 11 94, 076-128 11 94
 

Ulf Mossberg

Ulf Mossberg
Pressansvarig
Telefon 011-15 11 24, 073-020 27 69

Informatörer och presskontakter

Arbetsmarknadskontoret

Henning Strand, informatör
Telefon: 011-15 39 42
Yvonne Thilander, chef för arbetsmarknadskontoret
Telefon: 011-15 10 88

Bygg- och miljökontoret

Lily Grey, informatör
Telefon: 011-15 14 94
Anna Amrén, chef för bygg- och miljökontoret
Telefon 011-15 13 01, 073-020 13 01 

Kultur- och fritidskontoret

Helen Andersson, informatör
Telefon: 011-15 26 54,  0730-20 24 54
Patrik Brisander, chef för kultur- och fritidskontoret
Telefon: 011-15 29 26

Näringslivskontoret

Anne Revland, näringslivsdirektör
Telefon: 011-15 15 02

Socialkontoret

Malin Brunelius, informatör
Telefon 011-15 78 24
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Telefon: 011-15 23 03

Stadsbyggnadskontoret

Kristin Blomgren, informatör
Telefon: 011-15 24 31
Jonas Sivervik, informatör, mark och exploatering.
Telefon: 011-15 12 80
Hans Revenhorn, stadsbyggnadsdirektör
Telefon: 011-15 12 36

Tekniska kontoret

Märta Samuelsson, informatör
Telefon: 011-15 16 42, 0730-20 16 52
Leif Lindberg, chef för tekniska kontoret
Telefon: 011-15 15 63

Utbildningskontoret

Lotta Holmqvist, informatör
Telefon 011-15 21 19 
Tommy Fabricius, chef för utbildningskontoret
Telefon: 011-15 33 80

Vård- och omsorgskontoret

Sara Lagré, informatör
Telefon: 011-15 39 30, 0730- 20 03 57
Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör
Telefon: 011-15 22 16