Kontakta Norrköpings kommun

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping
Tfn 011-15 00 00
Fax: 011-13 52 10
E-post norrkoping.kommun@norrkoping.se
Organisationsnummer: 212 000-0456

Nummerpresentatörer

Norrköpings kommuns telefoner har nummerpresentatörer. Det innebär att ditt telefonnummer visas då du ringer ett kommunnummer eller till kommunens växel. Vill du vara anonym ska du knappa in #31# innan du slår det nummer du ska ringa till. Då visas inte ditt telefonnummer.

Fler kontaktuppgifter

Få hjälp av Teletal

Teletal är en gratis tjänst för dig som har tal-, röst- eller språksvårigheter. Tjänsten är även till för dem som vill ringa till någon som har dessa svårigheter. Samtalet är ett trepartssamtal där tredje parten är en Teletal-tolk. Du behöver ingen förbokning, utredning eller remiss - det räcker med en vanlig hemtelefon eller mobiltelefon.

Senast ändrad den 16 januari

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us