Socialnämnden

Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att nämnden ansvarar för social barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård.

Nämnden är även förtroendenämnd med uppgift att hjälpa och stödja patienter inom den omvårdnad som kommunen ger i samband med hälso- och sjukvård.

Socialkontoret bistår socialnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.