Socialnämnden

Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att nämnden ansvarar för social barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård.

Nämnden är även förtroendenämnd med uppgift att hjälpa och stödja patienter inom den omvårdnad som kommunen ger i samband med hälso- och sjukvård.

Socialkontoret handlägger arbetet med utredningar, bedömningar och underlag för nämndens beslut samt verkställer beslut och gör uppföljningar.

Senast ändrad den 10 mars

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us