Socialnämnden

Socialnämnden svarar för individ- och familjeomsorg i kommunen. Det innebär att nämnden ansvarar för social barn- och ungdomsvård, vuxenvård och missbruksvård.

Nämnden är även förtroendenämnd med uppgift att hjälpa och stödja patienter inom den omvårdnad som kommunen ger i samband med hälso- och sjukvård.

Socialkontoret handlägger arbetet med utredningar, bedömningar och underlag för nämndens beslut samt verkställer beslut och gör uppföljningar.

Senast ändrad den 8 oktober

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us