Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhet inom kultur- och fritidsområdet, med undantag för Symfoniorkestern, Östgötateatern och fritidsgårdar samt skötsel av lekplatser.

Kultur- och fritidskontoret hjälper nämnden i arbetet med kultur- och fritidsfrågorna.

Till ansvarsområdena hör bibliotek, museer och kulturskolan, skötsel och underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar, bidrag till viss föreningsverksamhet, utdelning av kultur-och idrottsstipendier med mera.

Senast ändrad den 10 mars

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us