Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhet inom kultur- och fritidsområdet, med undantag för Symfoniorkestern, Östgötateatern och fritidsgårdar samt skötsel av lekplatser.

Till ansvarsområdena hör bibliotek, museer och kulturskolan, skötsel och underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar, bidrag till viss föreningsverksamhet, utdelning av kultur- och idrottsstipendier med mera.

Kultur- och fritidskontoret bistår kultur- och fritidsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.