Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ett samlat ansvar för myndighetsutövningen inom miljö-och hälsoskyddsområdet, för bostadsanpassningsbidrag samt för delar av plan- och bygglagen. Den kommunala lantmäterimyndigheten finns också här.

Byggnads-och miljöskyddsnämnden har stöd av ett tjänstemannakontor med specialistkompetens inom verksamhetsområdena. Tjänstemännen utför det dagliga arbetet på uppdrag av nämnden.

Bygg- och miljökontoret har en gemensam administration och fem verksamhetsområden:

Senast ändrad den 10 mars

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us