Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ett samlat ansvar för

  • miljö- och hälsoskyddsområdet
  • bostadsanpassningsbidrag
  • delar av plan- och bygglagen.

Den kommunala lantmäterimyndigheten finns också här.
 
Bygg- och miljökontoret bistår byggnads- och miljöskyddsnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.