Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för vuxenutbildningen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd. Det innebär att de ansvarar för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder. Nämnden ansvarar också för ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda.

Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden stöds av två olika förvaltningskontor: