Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för vuxenutbildningen. Nämnden är även arbetslöshetsnämnd. Vidare är nämnden ansvarig för försörjningsstöd.

Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden hämtar sitt tjänstemannastöd från två olika förvaltningskontor:

Senast ändrad den 10 mars

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us