Norrköpingskarta 1906

Titel: Karta öfver Norrköping med förstäderna och af stadsfullmäktige godkändt förslag till utvidgning af stadsplanen.

Mått: 73 x 45 cm.
Utgiven av P. Lundahl.

Beskrivning: 1906 års konst- och industriutställning, ett av de största evenemangen någonsin i stadens historia, ägde rum vid det s.k. Syltberget.  Utanför stadens gräns har nya samhällen vuxit upp: Norra Förstäderna (dvs Marielund och Fredriksdal) och Borgs villastad. Södra Promenaden var då som synes delad i två, där den västra delen bar namnet Västra Promenaden. I nedre högra hörnet områdeskarta.

Staden har detta år drygt 45.000 invånare.

Klicka för större bild
Senast ändrad augusti 2012

Kontakt

Stadsarkivet
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Besöksadress
Rådhuset, ingång från gården.

Öppettider
Måndag-fredag 09.00-11.45, 13.15-16.00 (juni-aug fredagar till 15.00)

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter