Publicerad 24 augusti 2009 kl 11:19

Kommunfullmäktige sammanträder den 31 augusti

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 31 augusti klockan 13.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Ur dagordningen:

  • Uppföljning med workshops: Norrköping Rådhus AB
  • Verksamhetsområde för Norrköping Vatten AB
  • Motioner om
    • att inrätta basklasser inom grundskolan
    • att starta en spetsutbildning  
  • Frågestund för kommunfullmäktiges ledamöter
  • Bordlagd interpellation om utevistelse för boende på äldreinstitutioner 
  • Interpellation om kyld mat från Sala

Välkommen!
Li Teske
kommunfullmäktiges ordförande


Ärendena behandlas i följande ordning: (OBS! Cirkatider.)

Kl 13.30-16.00 uppföljning: Norrköping Rådhus AB
Kl 16.00-16.30 kaffepaus
Kl 16.30-21.00 beslutsärenden
Kl 21.00-22.00 frågor och interpellationer

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.