Publicerad 23 april 2009 kl 14:47

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 april

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 april klockan 13.30 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Ur dagordningen:

 • Fördjupad resultatuppföljning i workshops
 • Revisionsberättelse för Norrköpings kommun år 2008 samt beslut om ansvarsfrihet
 • Årsredovisning för Norrköpings kommun 2008
 • Revisionsberättelse för år 2008 för 4:e Storstadsregionens kommunalförbund
 • Bordlagt ärende: Utseende av ledamöter i och uppdrag till en tillfällig landsbygdsberedning
 • Försäljning av fastigheten Kopparen 14 – del av Ingelstagymnasiet
 • Bildande av kommunalförbund för samhällsskydd och beredskap i Linköping och Norrköping
 • Gemensamt marknadsbolag för Linköping och Norrköping – godkännande av aktieägaravtal och bolagsordning
 • Investeringsmedel för utbyggnad av spårväg till Navestad
 • Fyllnadsval
 • Frågestund för kommunfullmäktiges ledamöter
 • Interpellation om vattenförsörjningen till Mem
 • Beslut om delegation av beslutanderätt för medborgarförslag
 • Anmälningsärenden med mera

Välkommen!
Li Teske
kommunfullmäktiges ordförande

Ärendena behandlas i följande ordning: (OBS! Cirkatider.)

Kl. 13.30-15.45 fördjupad resultatuppföljning i workshops
Kl. 15.45-20.30 årsredovisning och revisionsberättelse med debatt (enligt överenskommen partitid)
Kl. 18.30-19.00 kaffepaus
Kl. 20.30-21.00 beslutsärenden
Kl. 21.00-22.00 frågor och interpellationer

Sammanträdet pågår till dess samtliga ärenden är behandlade.

Anmäl gruppbesök, senast dagen före sammanträdet, till Rådhusets reception, tfn 011-15 10 64.

Handlingar finns i anslutning till sammanträdeslokalen.

Sammanträdena direktsänds i närradion Radio Norrköping på frekvens 89,0 MHz och finns även på www.radionorrkoping.se.