Publicerad 4 april 2012 kl 07:20

Norrköping blir en Global kommun

Globala Norrköping

Globala Norrköping är en satsning för att lyfta globala utvecklingsfrågor i kommunen. Under en vecka, med start den 27 september, planeras det för ett antal spännande aktiviteter och events i Norrköping, som kommer att rikta sig till allmänhet, näringsliv, studenter, skola och föreningar. Insatsen görs för att öka intresset och engagemanget för globala frågor och visa på hur vi i Norrköping kan påverka utvecklingen för att skapa en mer hållbar och rättvis värld. Globala Norrköping är ett samarbetsprojekt med SIDA och Internationella programkontoret.

Vad händer under Globala veckan?

Under Kulturnatten arrangeras det Globala Torget där vi vill visa på det breda föreningsengagemang som finns i Norrköping för globala frågor. Torget kommer att inrymmas i ett stort tält i Industrilandskapet.

Ett seminarium som riktar sig till studenter, företag och organisationer ska arrangeras på eftermiddagen den 27 september, och den 28 september kommer skolorna att arrangera en temadag om globala frågor.

Den 3 oktober ska det bli en metodfestival för lärare.

Detta och mycket mer kommer att hända under den globala veckan och vi hoppas på ett brett engagemang och att många har möjlighet att sluta upp kring temat och visa på vad vi kan göra lokalt som har inverkan på den globala utvecklingen.

I samband med den Globala veckan ges föreningar och ideella organisationer möjlighet att söka medel ur Norrköpings kommuns globala fond.

Har du förslag och ideer på vad du kan bidra med under den här veckan är du välkommen att ta kontakt.

Mer information om Globala Norrköping hittar du på www.norrkoping.se/globala

Kontakt

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Kontaktperson
Sara Meyer
Kommunstyrelsens kansli
Tfn 011-15 13 64

Lennart Carlsson
Kommunstyrelsens kansli
Tfn 011-15 16 91

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter