Vilka möjligheter till samarbete med Kina finns det för Norrköpings kommun? Kommunen tittar nu över vilka möjligheter och behov det finns för ett eventuellt samarbete med någon kinesisk ort. I första hand är det inom Jiangsuprovinsen som kontakter har etablerats och det är också den kinesiska provins som Länsstyrelsen i Östergötland har samarbetsavtal med.

I första hand är det miljöteknik och hållbar stadsutveckling som skulle kunna vara intressant både ur en kinesisk och svensk synvinkel, men också andra områden kan vara intressanta. Norrköpings kommun har vid ett par tillfällen besökt Kina för att etablera kontakter och undersöka förutsättningarna för ett samarbete. Delegationer från Jiangsuprovinsen har också besökt Norrköping vid ett flertal tillfällen.