Riga i Lettland har över 700 000 invånare. Riga håller på att utvecklas till en modern europeisk storstad med bevarad medeltida prägel i stadskärnan. Riga har ett rikt kulturliv och är utsedd till europeisk kulturhuvudstad 2014. Norrköping och Riga upprättade vänortsförbindelser 1988.

Norrköping och Riga har haft ett samarbetsavtal i över 25 år och samarbetet har periodvis varit mycket intensivt och spänt över en lång rad områden. En inventering visade att det hade varit flera hundra projekt och utbyten under de första 25 åren och tusentals människor (skolungdomar, föreningar, företag, politiker och tjänstemän) hade varit involverade. Vi har bland annat haft samarbetsprojekt kring social omsorg, näringslivsfrågor, demokrati, kultur och utbildning.

Samarbetet fortgår men under de senaste åren har intensiteten i samarbetet minskat något. Ett pågående femårigt avtal (2014-2018) styr samarbetet och omsätts i konkreta handlingsplaner. En ny handlingsplan undertecknades i Riga i mars 2014 under överinseende av hennes majestät Drottning Silvia och en klass från Hagagymnasiet från Norrköping och deras vän-klass på Riga Nordic Gymnasium.

Samarbetsavtal med Riga på svenskaPDF (pdf, 9.9 kB)