EUC4BIZ handlade om att skapa ett bra klimat för mindre företagare inom kulturnäringarna, om hur man får människor att starta företag, hur de överlever och hur man kan få dem att växa. Resultatet av projektet var en inventering av vad som idag finns hos de olika samarbetsparterna och ett utbyte av idéer om hur man kan arbeta framåt.