Creanet är ett nätverksprojekt med syftet att utveckla metoder och utbyta erfarenheter kring kreativitet inom förskolan.

Utbildningskontoret i Norrköping deltar i projektet, som är initierat inom SERN samarbetet.