Förbättrad kvalité och bättre förutsättningar för volontärt arbete i Europa (EVOLAQ) är ett europeiskt projekt medfinansierat inom EU-programmet ”Europe for citizens”, Strandnetwork. Projektet är utformat som samverkan mellan 7 europeiska länder och 9 organisationer, både från civilsamhällets organisationer och lokala offentliga myndigheter.

Volontärarbete utgör ett viktigt uttryck för det aktiva medborgarskapet i EU. Genom att ge av sin tid till och för andra, spelar volontären och det volontära arbetet en aktiv roll i samhället. Det utvecklar känslan av att tillhörighet i ett samhälle och ger också fler möjligheter att påverka. Volontärarbete är därför ett särskilt kraftfullt sätt att utveckla medborgarnas engagemang för sitt samhälle och det politiska livet. För det andra är civila samhällsorganisationer, olika sammanslutningar av europeiskt allmänt intresse, partnersamverkan för lokalföreningar och andra deltagande organisationer ofta beroende av volontärarbete för att utföra och utveckla sin verksamhet. Därför uppmärksammas volontärarbetet särskilt inom programmet ”Europé for citizens”.

Projektets bakgrund kommer ur två behov.

Dessa är:

  • Potentialen för volontärt och ideellt arbete är inte fullt ut realiserad i Europa, framförallt behöver möjligheterna undersökas för ungdomar och människor av olika etniska bakgrunder.
  • Bilden av volontärarbete skiljer sig från land till land avseende på kvalitetsstandarder.

Målen

  • Att öka kunskapen om volontärarbete i Europa
  • Att öka medborgarnas deltagande genom volontärarbete framför allt äldres, ungas, människor av olika etnisk bakgrund samt funktionshindrade personers möjligheter samt att inkludera dem i olika medborgarskapsprocesser.
  • Att utbyta erfarenheter och bästa praxis mellan deltagande aktörer och att överföra erfarenheter och god praktik kring volontärskap.
  • Att jämföra volontärupplevelser i partnerländerna och att skapa riktlinjer för stöd till volontärarbete.

Förväntade resultat

  • Utbyte av bästa praxis och perspektiv på projektets tema - Förbättra volontärarbete och kvalitet i Europa
  • Att studera och överföra nya modeller för att fånga ungdomar till volontärarbete
  • Att presentera en handbok med de mest relevanta erfarenheterna som lyfts fram under projektet med riktlinjer för överföring av gränsöverskridande kunskaper om volontärarbete.