Kommunalskatt och kyrkoavgifter i Norrköping

 200620072008200920102011201220132014
Kommunen 21,45 21,45 21,45 21,45 21,4521,4521,0321,0321,28*
Landstinget 9,85 9,85 9,85 9,85 9,859,8510,2710,9210,67*
Summa kommunalskatt31,3031,3031,3031,3031,3031,3031,3031,9531,95
Kyrkoavgifter1,171,171,171,171,171,171,171,171,17
Totalt 32,47 32,47 32,47 32,47 32,4732,4732,4733,1233,12

* Skatteväxling med 25 öre på grund av att huvudmannaskapet för hemsjukvården flyttas från landstinget till länets kommuner.