Kommunalskatt och kyrkoavgifter i Norrköping

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kommunen  21,45  21,45  21,45  21,45  21,45 21,45 21,03 21,03 21,28*
Landstinget  9,85  9,85  9,85  9,85  9,85 9,85 10,27 10,92 10,67*
Summa kommunalskatt 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,30 31,95 31,95
Kyrkoavgifter 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Totalt  32,47  32,47  32,47  32,47  32,47 32,47 32,47 33,12 33,12

* Skatteväxling med 25 öre på grund av att huvudmannaskapet för hemsjukvården flyttas från landstinget till länets kommuner.

Senast ändrad januari 2014