Norrköpings fond för forskning och utveckling

Översikt - Steg 1 av 6

1. Bakgrund

Norrköpings kommun inrättade 2012 en fond för forskning och utveckling om totalt 20 miljoner kronor. Fonden är en satsning för framtiden i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Kommunfullmäktige har därefter under åren 2013-2016 avsatt ytterligare 29 miljoner till fonden. Sedan starten 2012 har det varit åtta utlysningar och 43 forskningsprojekt har beviljats medel till ett sammanlagt belopp av 40,6 miljoner kronor.

Forskningsmedlen kan lämnas till forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att ett eller flera av fondens fyra huvudsyften uppnås:

  • En högre utbildningsnivå i kommunen
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  • Utveckling av Norrköping

Forskningsfonden har sedan 2012 utlyst medel vid nio tillfällen. Kommunstyrelsen som beslutar om tilldelning av medel till sökande har i dagsläget beviljat över 40 miljoner kronor till drygt 40 forsknings- och utvecklingsprojekt. Forskningsfonden har en beredningsgrupp som bereder ansökningarna och lämnar förslag till kommunstyrelsens beslut.

Ansökningsperioden är avslutad. Sista ansökningsdag var 1 mars 2018.

Norrköpings fond för forskning och utveckling inrättades av kommunfullmäktige år 2012 genom att 20 miljoner kronor ur kommunens bokslut sattes av till fonden. Därefter har ytterligare medel tillförts fonden.

För Norrköpings kommun är forskningsfonden en långsiktig insats som kommer bidra till framtidens Norrköping, även om det kan dröja flera år innan effekterna får genomslag i kommunen.

Via länkarna nedan når du riktlinjer, ansökningsformulär och mer information om fondens syften, kriterier och ansökningsförfarande.

Kontakt