Diskutera ditt projekt med oss

Innan du ansöker om stöd från filmfonden rekommenderar vi att du tar en första kontakt med filmfondens kontaktperson för att stämma av idén kring projektet.

Vi kan här ge viktig information om till exempel budget, finansiering, spendering i Norrköping samt generella principer om hur bidrag kan ges.

Denna process ökar kvalitén i alla led: projektets utformning med sikte på fondens olika kriterier och villkor, samt beredning och beslut.

Vem kan söka produktionsstöd?

Producenter bosatta i Sverige kan söka stöd från Norrköpings filmfond. Om det är ett ickesvenskt produktionsbolag som söker krävs en svensk producent som partner.

Dokumenterad erfarenhet av professionell film- och/eller TV-produktion vägs in vid ansökningar för större produktioner.

Utvecklingsstöd delas i princip enbart ut till sökande personer och företag skrivna i Norrköping med tanke på kravet om spendering i Norrköping.

Ansökningstillfällen 2017

För 2017 gäller dessa ansökningstillfällen för produktionsstöd: 7 februari, 3 maj, 22 augusti, 7 november. Handläggningstiden beräknas till 4-6 veckor.

Ansökningar om utvecklingsstöd hanteras löpande.

Stödet är ett bidrag

Norrköpings filmfonds stöd är ett bidrag och inte en investering som till exempel samproduktionsinsats.

Vid beviljat stöd skrivs avtal

Efter beviljat produktionsstöd skrivs ett avtal om stödet mellan producenten och Norrköpings kommun. Vid det tillfälle som avtal skrivs ska projektets hela finansiering vara klar och biläggas avtalet. Efter avtalsskrivande kan stöd betalas ut.

Vem fattar beslutet?

Ansvarig tjänsteman i kommunens filmverksamhet behandlar ansökningar. Den ansvarige tjänstemannen kan koppla rådgivande referenser från filmbranschen till sig för att lämna synpunkter på ansökningar. Med stöd av de bedömningskriterier och villkor som finns för filmfonden tar tjänsteman beslut om vilka projekt som filmfonden ska ge stöd till.

Ansök om Norrköpings filmfonds produktionsstöd här

Ansök om Norrköpings filmfonds utvecklingsprojekt här

 

Ansökningsformulär för de olika stöden:

Ansökningsformulär Norrköpings Filmfond ProduktionsstödPDF (pdf, 51 kB)

Ansökningsformulär Norrköpings Filmfond UtvecklingsprojektPDF (pdf, 22.7 kB)