Norrköpings fond för forskning och utveckling

1. Bakgrund

Norrköpings kommun inrättade 2012 en fond för forskning och utveckling om totalt 20 miljoner kronor. Fonden är en satsning för framtiden i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Kommunfullmäktige har därefter under åren 2013-2016 avsatt ytterligare 24 miljoner till fonden. Sedan starten 2012 har det varit sju utlysningar och 34 forskningsprojekt har beviljats medel till ett sammanlagt belopp av 33,6 miljoner kronor.

Vid denna utlysning fördelas 5 miljoner kronor.