Norrköpings fond för forskning och utveckling

1. Bakgrund

Norrköpings kommun inrättade 2012 en fond för forskning och utveckling om totalt 20 miljoner kronor. Fonden är en satsning för framtiden i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2014 att avsätta ytterligare 5 miljoner kronor till fonden. Sedan 2012 har det varit fem utlysningar och 22 forskningsprojekt har beviljats medel till ett sammanlagt belopp av 24 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade december 2014 att avsätta ytterligare 5 miljoner kronor till fonden. Totalt finns 6 miljoner att fördela vid denna utlysning.