Norrköpings fond för forskning och utveckling

1. Bakgrund

Norrköpings kommun inrättade 2012 en fond för forskning och utveckling om totalt 20 miljoner kronor. Fonden är en satsning för framtiden i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Kommunfullmäktige beslutade under 2013-2014 att avsätta ytterligare 10 miljoner kronor till fonden. Sedan 2012 har det varit sex utlysningar och 27 forskningsprojekt har beviljats medel till ett sammanlagt belopp av 27,7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade december 2015 att avsätta ytterligare 4 miljoner kronor till fonden. Totalt finns 6,3 miljoner att fördela vid denna utlysning.