Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-06-22

Datum för sammanträde: 2018-09-24

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-09-06

Tas ner: 2018-09-28

Datum för sammanträde: 2018-09-03

Organ/nämnd: Byggnads och miljöskyddsnämndens Tillståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 39-41

Anslaget: 2018-09-06

Tas ner: 2018-09-27

Datum för sammanträde: 2018-08-28

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 59-68

Anslaget: 2018-09-10

Tas ner: 2018-10-03

Datum för sammanträde: 2018-08-27

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 125-134, 136-142, 144-146

Anslaget: 2018-09-07

Tas ner: 2018-09-29

Datum för sammanträde: 2018-08-28

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 385-391, § 393, § 395-409, § 411-412

Anslaget: 2018-09-18

Tas ner: 2018-10-10

Datum för sammanträde: 2018-09-17

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 436

Anslaget: 2018-08-30

Tas ner: 2018-09-22

Datum för sammanträde: 2018-08-30

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: § 118

Anslaget: 2018-09-14

Tas ner: 2018-10-06

Datum för sammanträde: 2018-08-30

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: 108-117, 119-125

Anslaget: 2018-09-06

Tas ner: 2018-09-27

Datum för sammanträde: 2018-08-22

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 728-741

Anslaget: 2018-09-06

Tas ner: 2018-09-27

Datum för sammanträde: 2018-09-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 742

Anslaget: 2018-09-20

Tas ner: 2018-10-12

Datum för sammanträde: 2018-09-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 743-790

Anslaget: 2018-09-18

Tas ner: 2018-10-09

Datum för sammanträde: 2018-09-17

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 791-792

Anslaget: 2018-09-20

Tas ner: 2018-10-11

Datum för sammanträde: 2018-09-17

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 793-797

Anslaget: 2018-09-19

Tas ner: 2018-10-10

Datum för sammanträde: 2018-09-18

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: 163-164,186-188 samt 202 justeras omedelbart

Anslaget: 2018-09-07

Tas ner: 2018-09-29

Datum för sammanträde: 2018-08-30

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 32-37

Anslaget: 2018-08-30

Tas ner: 2018-09-21

Datum för sammanträde: 2018-08-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 77,79-83

Anslaget: 2018-09-20

Tas ner: 2018-10-12

Datum för sammanträde: 2018-09-20

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 85,93

Anslaget: 2018-09-05

Tas ner: 2018-09-27

Datum för sammanträde: 2018-09-05

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 136-148

Anslaget: 2018-09-20

Tas ner: 2018-10-11

Datum för sammanträde: 2018-09-20

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 139 -140

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-08-13

Tas ner: 2018-09-30

Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken), Haga

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2018-08-30

Tas ner: 2018-09-21

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Anslaget: 2018-09-10

Tas ner: 2018-10-02

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Anslaget: 2018-09-10

Tas ner: 2018-10-02

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2018-08-02

Tas ner: 2018-11-02

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2018-09-19

Tas ner: 2018-12-19

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2018-07-20

Tas ner: 2018-10-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-08-02

Tas ner: 2018-11-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-09-04

Tas ner: 2018-12-04

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-09-19

Tas ner: 2018-12-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-08-14

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-09-03

Tas ner: 2018-09-24

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2018-08-02

Tas ner: 2018-11-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt