Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-01-17

Tas ner: 2018-01-30

Datum för sammanträde: 2018-01-29

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-01-16

Tas ner: 2018-02-08

Datum för sammanträde: 2018-01-08

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 1-23

Anslaget: 2018-01-15

Tas ner: 2018-02-05

Datum för sammanträde: 2018-01-15

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 32

Anslaget: 2018-01-18

Tas ner: 2018-02-07

Datum för sammanträde: 2018-01-09

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 1-4

Anslaget: 2018-01-08

Tas ner: 2018-01-30

Datum för sammanträde: 2017-12-21

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 148-166

Anslaget: 2018-01-05

Tas ner: 2018-01-29

Datum för sammanträde: 2017-12-20

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 149-170

Anslaget: 2018-01-05

Tas ner: 2018-01-29

Datum för sammanträde: 2017-12-27

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: § 1057-1067

Anslaget: 2018-01-05

Tas ner: 2018-01-29

Datum för sammanträde: 2018-01-03

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §12-15

Anslaget: 2018-01-10

Tas ner: 2018-02-01

Datum för sammanträde: 2018-01-03

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 1-11, 16-41

Anslaget: 2018-01-10

Tas ner: 2018-02-01

Datum för sammanträde: 2018-01-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 42-53

Anslaget: 2018-01-16

Tas ner: 2018-02-07

Datum för sammanträde: 2018-01-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 54-55

Anslaget: 2018-01-16

Tas ner: 2018-02-07

Datum för sammanträde: 2018-01-15

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 56-58

Anslaget: 2018-01-17

Tas ner: 2018-02-08

Datum för sammanträde: 2018-01-16

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: §§ 11-12

Anslaget: 2018-01-18

Tas ner: 2018-02-08

Datum för sammanträde: 2018-01-17

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: §§ 8-10, 13

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-01-08

Tas ner: 2018-01-30

Kroken 13 (Utloppet), Nordantill

Kungörelse-lagakraft.pdf

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2018-01-09

Tas ner: 2018-01-30

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Anslaget: 2018-01-08

Tas ner: 2018-01-29

Kungörelse - Flyttade fordon.pdf

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt