Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-03-20

Tas ner: 2018-03-28

Datum för sammanträde: 2018-03-26

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-03-22

Tas ner: 2018-04-14

Datum för sammanträde: 2018-03-22

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: § 30

Anslaget: 2018-03-22

Tas ner: 2018-04-14

Datum för sammanträde: 2018-03-22

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: §§ 11-12

Anslaget: 2018-03-09

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-03-06

Organ/nämnd: Byggnads och miljöskyddsnämndens Tillståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 7-8, 10-11, 13

Anslaget: 2018-03-09

Tas ner: 2018-03-28

Datum för sammanträde: 2018-03-06

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 9,12

Anslaget: 2018-03-14

Tas ner: 2018-04-05

Datum för sammanträde: 2018-02-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 23-26, 28-36, 39-41

Anslaget: 2018-03-09

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-02-27

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 85-86

Anslaget: 2018-03-06

Tas ner: 2018-03-26

Datum för sammanträde: 2018-03-05

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 98-99, 106

Anslaget: 2018-03-16

Tas ner: 2018-04-06

Datum för sammanträde: 2018-03-05

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 87-97, 100-105, 107-109

Anslaget: 2018-03-20

Tas ner: 2018-04-09

Datum för sammanträde: 2018-03-19

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 111, 122, 129

Anslaget: 2018-03-20

Tas ner: 2018-04-04

Datum för sammanträde: 2018-03-06

Organ/nämnd: Kommunstyrelsens personalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: § 12-17

Anslaget: 2018-03-19

Tas ner: 2018-04-12

Datum för sammanträde: 2018-03-08

Organ/nämnd: Räddningstjänsten Östra Götaland

Förvaringsplats av protokoll: Räddningstjänsten Östra Götaland

Paragrafer: §§ 11-24

Anslaget: 2018-03-12

Tas ner: 2018-04-04

Datum för sammanträde: 2018-03-02

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: §§ 16-32

Anslaget: 2018-02-08

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2018-02-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: §§ 111-113

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-02-28

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 195

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-03-06

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 196-252

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-04-03

Datum för sammanträde: 2018-03-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 253-255, 267

Anslaget: 2018-03-13

Tas ner: 2018-04-05

Datum för sammanträde: 2018-03-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 256-266

Anslaget: 2018-03-13

Tas ner: 2018-04-05

Datum för sammanträde: 2018-03-13

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 268

Anslaget: 2018-03-21

Tas ner: 2018-04-13

Datum för sammanträde: 2018-03-13

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 269

Anslaget: 2018-03-21

Tas ner: 2018-04-12

Datum för sammanträde: 2018-03-20

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: 50 och 70

Anslaget: 2018-03-02

Tas ner: 2018-03-26

Datum för sammanträde: 2018-03-02

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 24-26

Anslaget: 2018-03-22

Tas ner: 2018-04-13

Datum för sammanträde: 2018-03-21

Organ/nämnd: Utbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 33-35

Anslaget: 2018-03-05

Tas ner: 2018-03-27

Datum för sammanträde: 2018-02-15

Organ/nämnd: Utbildningsnämndens lokalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 2-9

Anslaget: 2018-03-23

Tas ner: 2018-04-17

Datum för sammanträde: 2018-03-22

Organ/nämnd: Valnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 10, 16

Anslaget: 2018-03-06

Tas ner: 2018-03-28

Datum för sammanträde: 2018-02-14

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: §§ 16, 18-19, 21-24, 26-29

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-03-30

Datum för sammanträde: 2018-03-07

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: §§ 10-24

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-03-20

Tas ner: 2018-04-17

Ramen 10, Hageby

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2018-01-08

Tas ner: 2018-04-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-01-29

Tas ner: 2018-04-30

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-03-08

Tas ner: 2018-06-09

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-03-19

Tas ner: 2018-06-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-03-21

Tas ner: 2018-04-13

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Anslaget: 2018-03-21

Tas ner: 2018-06-21

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-03-19

Tas ner: 2018-04-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt