Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-06-22

Tas ner: $kommun.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2018-08-27

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-07-19

Tas ner: 2018-08-13

Datum för sammanträde: 2018-07-17

Organ/nämnd: Byggnads och miljöskyddsnämndens Tillståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 27-38

Anslaget: 2018-07-02

Tas ner: 2018-07-25

Datum för sammanträde: 2018-06-21

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: 86-107

Anslaget: 2018-05-29

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2018-05-07

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 396

Anslaget: 2018-06-28

Tas ner: 2018-07-20

Datum för sammanträde: 2018-06-19

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 554-569

Anslaget: 2018-06-27

Tas ner: 2018-07-23

Datum för sammanträde: 2018-06-27

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 576, 606

Anslaget: 2018-07-12

Tas ner: 2018-08-06

Datum för sammanträde: 2018-06-27

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 571-575, 577-605, 607-608

Anslaget: 2018-06-29

Tas ner: 2018-07-24

Datum för sammanträde: 2018-06-29

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 609

Anslaget: 2018-07-11

Tas ner: 2018-08-03

Datum för sammanträde: 2018-07-11

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 610-612

Anslaget: 2018-07-18

Tas ner: 2018-08-10

Datum för sammanträde: 2018-07-11

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 613-655

Anslaget: 2018-07-18

Tas ner: 2018-08-10

Datum för sammanträde: 2018-07-18

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 656-660

Anslaget: 2018-06-29

Tas ner: 2018-07-21

Datum för sammanträde: 2018-06-19

Organ/nämnd: Utskottet för infrastruktur och stadsutveckling

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: 9-10

Anslaget: 2018-06-27

Tas ner: 2018-07-20

Datum för sammanträde: 2018-06-13

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 66, 68-70, 72-76

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-06-27

Tas ner: 2018-09-01

Gamla Rådstugan 1, Gamla staden

Kungörelse

Anslaget: 2018-07-13

Tas ner: 2018-08-17

Kronomagasinet 1 (del av Inre hamnen)

Kungörelse

Anslaget: 2018-06-25

Tas ner: 2018-07-27

Mamre 2, Hageby

Kungörelse

Anslaget: 2018-06-25

Tas ner: 2018-07-27

Marmorbrottet 1:21, Kolmården

Kungörelse

Anslaget: 2018-07-17

Tas ner: 2018-09-17

Norsholm ga:4 (allmän platsmark), Norsholm

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Det finns inga meddelanden just nu

Övriga anslag

Anslaget: 2018-05-03

Tas ner: 2018-08-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt