Vårstädning pågår på gator och cykelvägar

Publicerad 04 april 2017 17:54

Nu när våren är här är det dags att göra stadens gator fina igen.

Just nu pågår sopning och sandupptagning på stadens gator, gång- och cykelbanor. Sandupptagningen på samtliga gång- och cykelbanor kommer att vara färdig till 30 april och på samtliga gator kommer sanden att vara borttagen senast den 15 maj.

Tänk på att respektera parkeringsförbuden så att sopningsmaskinerna kommer åt ytorna ordentligt.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som äger ett hus har ansvar som fastighetsägare att sopa trottoaren eller gångvägen utanför din egen tomt och att ta bort sand och annat skräp därifrån. Sanden och skräpet får inte sopas ut i gatan.