• Från och med sommaren 2018 införs parkeringsavgift på Södra hamnplan. Samtidigt utökas tiden då parkering är tillåten från 24 timmar i sträck till att den maximala tiden inte är begränsad.

  • Att parkera här kommer att kosta 300 kr/månad, 100 kr/vecka eller 50 kr/dygn.

Biljetten kan även användas på parkeringarna:

  • Växeln
  • Skepparen
  • Inre hamnen (när den öppnar sommaren 2018)
Flygbild över Södra hamnplan