HBTQ-certifierade verksamheter

HBTQ-certifiering

Två av Norrköpings kommuns boenden för personer med funktionsnedsättningar HBTQ-certifierades av RFSL den 7 november. Tanken är att personalen på enheterna efter certifieringen ska sprida kunskapen vidare i organisationen.

Inför certifieringen har de anställda på enheterna Ljuragatan 12 och Skepparegatan 26 genomgått en HBTQ-utbildning. Det innebär att både verksamheten och personalen arbetar systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten om HBTQ-frågor och arbeta för en fördomsfri och respektfull miljö inom vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun.

– Att dessa två enheter i Norrköpings kommun nu blir HBTQ-certifierade är otroligt härligt och en väg till att skapa medvetenhet i kommunen där alla får vara den de vill vara, säger enhetschef Magnus Bergman.

Under utbildningen har enheterna skapat en styrgrupp, en personalgrupp och en brukargrupp med olika ansvarsområden.

  • Styrgruppen ska medverka på andra verksamheters arbetsplatsträffar och/eller planeringsdagar för att öka medvetenhet om och belysa HBTQ-frågor.
  • Medarbetare i liknande verksamheter i kommunen kan vända sig till personalgruppen för att få hjälp i sitt arbete samt i hur de kan stötta och vägleda brukaren att känna sig bekväm i sin identitet.
  • De som bor på boenden där personalen inte är utbildad inom HBTQ kan vända sig till brukargruppen för att få stöd.