Skolskjuts inför skolstarten

Publicerad 07 augusti 2017 05:30

Skolskjuts finns i tre olika former, skolbuss, skoltaxi eller busskort. Logga in på E-tjänsten Min skolskjuts för att se vilken typ av skolskjuts ditt barn har rätt till.

Elever med busskort: Den fösta skolveckan åker alla elever gratis kollektivtrafik till och från skolan. Elever som ska få ett nytt busskort får det på skolan under första skoldagen. Elever som har ett kort sedan tidigare, och fortfarande har rätt till det, får det omladdat till skolstart.

Mer information om busskort (skolbiljetterna) hittar du på Östgötatrafikens hemsida: https://www.ostgotatrafiken.se/biljetter/biljettertyper/skolbiljett/

Elever som åker skolbuss: Information om skolbussen och vilka tider som gäller för just ditt barn hittar du på e-tjänsten Min skolskjuts. De första veckorna på terminen kan avgångstiderna variera, så var på hållplatsen i god tid innan.

Elever som åker skoltaxi: Du som har fått ett brev om att ert barn får åka skoltaxi ska ha anmält ert behov till Östgötatrafikens beställningscentral under sommaren. Vid sen anmälan kan det ta upp till 10 arbetsdagar innan skolskjutsen kan starta.

Har du frågor om avgångstider eller upphämtningsplats, kontakta Östgötatrafikens beställningscentral.
Telefon: 011-18 14 00
E-post: RBC-NKP@ostgotatrafiken.se

Har du fler frågor om skolskjuts?

Skicka ett mail till skolskjuts@norrkoping.se