Stadsbyggnadskontorets diarium och digitala tekniska arkiv (DTA) stängt

Publicerad 09 juni 2017 08:39

Stadsbyggnadskontorets diarium och digitala tekniska arkiv (DTA) har stängt för planeringsmöte onsdagen den 7 juni från kl 11:30 till och med torsdagen den 8 juni.

Digitala tekniska arkivets servicetelefon är stängd onsdagen den 7 juni och torsdagen den 8 juni. Därefter gäller ordinarie öppettider.

Rosens reception tar emot handlingar för registrering samt framställning om att ta del av allmänna handlingar.