Information inför studentfirande och skolavslutningar

Publicerad 09 juni 2017 08:42
student, studentmössa

Det är åter dags för skolavslutningar och studentfiranden vilket förknippas med en rad olika aktiviteter. Det är mycket viktigt att dessa aktiviteter genomförs på ett tryggt och säkert sätt för att minimera risker för skador på personer och egendom. De här anvisningarna är ett stöd i genomförandet av en säker, trygg och därmed minnesvärd och rolig skolavslutning för alla berörda.

Brandsäkerhet

Följ de brandsäkerhetsbestämmelser som finns för varje lokal som man samlas i. Kontakta Räddningstjänsten (RTÖG) i god tid om du behöver få råd och anvisningar om vad som gäller (Tel 010-480 4000, e-post info@rtog.se). Bestämmelserna kan gälla hur många personer som får vistas i lokalen samtidigt, utrymningsvägar och möblering etc. Vid ingången samlingslokalen finns vanligtvis skyltar som anger max antal personer i lokalen. Brandlarm får absolut ej stängas av.

Lastbilar, personbilar, släpvagnar

Vid skolavslutningen transporteras många avgångselever i kortege på stan och hem. Transportsätten är ofta kreativa men utsätter ofta eleverna och andra för fara. Under tidigare år har tyvärr flera incidenter inträffat som påvisar detta. Tänk på ungdomarnas säkerhet när deras planerade hemtransport och kortege på stan. Normalt får man inte färdas på flak eller släp men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.

Fokusera främst på hur man sitter i/på bilen/vagnen/flaket och ta reda på vilken max-hastighet som gäller. På Transportstyrelsens hemsida (se länkar nedan) finns mer information om vilka säkerhetsbestämmelser och regler som gäller.

Transportstyrelsens regler för studentflak

Färdvägen kortegeslingan 2017PDF (pdf, 278.8 kB)

 

Utspring

Utspringstider och annan bra information om studenten hittar du på gymnasieskolornas hemsidor.

 

De Geergymnasiet

Ebersteinska gymnasiet

Hagagymnasiet

Kungsgårdsgymnasiet