Sociala tjänster

De som bor i Norrköping kan få hjälp
när de har det svårt.
De kanske dricker för mycket alkohol
eller tar droger.
De kanske har problem med sina barn.
Barn får också hjälp om de har det svårt.

För att få hjälp ska du tala med en socialsekreterare. 
Du söker hjälpen på det socialkontor där du bor.

Om du behöver hjälp med pengar
ska du kontakta arbetsmarknadskontoret ekonomiskt bistånd.
Ring kommunens telefonnummer 011-15 00 00
och tala om vad du vill ha hjälp med.

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us