Äldreomsorg

Om du är gammal ska du få bo kvar hemma
så länge du vill.
Du ska ändå få den vård
och service som du har rätt till.
Du kan få hemtjänst, personlig hjälp
eller hemsjukvård.
Om du vårdar en anhörig kan du få stöd och hjälp.
Om vård- och omsorgskontoret
inte kan ge dig den hjälp du behöver hemma hos dig
kan du få bo
på ett av kommunens boenden med vårdpersonal.
Det kan vara äldreboende, gruppboende eller sjukhem.

Vård- och omsorgskontoret kan svara på frågor
om äldreomsorg.
De kan också svara på frågor
om hjälp till funktionshindrade.
Du kan också prata med det områdeskontor
där du bor.
Det finns tre områdeskontor, områdeskontor norr,
områdeskontor centrum och områdeskontor söder.
Ring kommunens telefonnummer 011-15 00 00
och tala om vilket kontor
du vill komma till.

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us