De bestämmer i kommunen

Det är kommunfullmäktige som bestämmer
i kommunen.
I kommunfullmäktige bestämmer politiker
från de olika politiska partierna.
Vid varje val röstar människorna i Norrköping
på det parti de vill ska bestämma här.

85 politiker är med i kommunfullmäktige.
Hur många politiker från varje parti
som får vara med i kommunfullmäktige
beror på hur många röster varje parti får.

Så här ser det ut just nu i Norrköpings kommun.
Socialdemokraterna har 31 politiker
i kommunfullmäktige, Moderata Samlingspartiet har 24,
Folkpartiet har 6, Vänsterpartiet har 5,
Kristdemokraterna har 4, Centerpartiet har 4,
Miljöpartiet De Gröna har 7
och Sverigedemokraterna har 4 politiker
i kommunfullmäktige.
Politikerna i kommunfullmäktige
träffas en gång i månaden.
Kommunfullmäktiges ordförande
heter Eva Andersson. Hon är socialdemokrat.

Du kan vara med och bestämma

Alla som bor i Norrköpings kommun
ska kunna vara med och bestämma.
Det är en viktig del av demokratin.
Demokrati betyder folkmakt.
Det är folket som väljer vilka
som ska bestämma.

Det står i tidningarna
när kommunfullmäktige ska ha möte.
Då skriver man också vad man ska prata om.
Det brukar vara en frågestund
innan mötet börjar.
Då får alla ställa frågor.
När mötet börjar
får man bara lyssna.

Du kan tala direkt med dina politiker.
Du kan också bjuda in dem
till egna möten om du är med i en förening.
Om du går i skolan
kan din skolklass bjuda in politiker.

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us