Barn och utbildning

Det finns ungefär 90 kommunala förskolor
i Norrköping.
Det finns också 25 enskilda förskolor
som kommunen inte sköter.
På förskolorna går barn
mellan 0 och 5 år.

I Norrköping finns ungefär 60 kommunala grundskolor
och 4 gymnasieskolor.
Vi har också särskolor.
Det är skolor för barn
som har något handikapp.

Norrköping har också grundskolor
och gymnasieskolor som kommunen inte sköter.
De är friskolor.

Komvux är en skola för vuxna.
Där kan vuxna få utbildning
från grundskolan och gymnasieskolan.
Där finns också svenska för invandrare, SFI.

Kommunens utbildningskontor
kan svara på frågor
om förskolor och skolor.
Du kan också prata med det områdeskontor
där du bor.
Det finns tre områdeskontor, områdeskontor norr,
områdeskontor centrum och områdeskontor söder.
Ring kommunens telefonnummer 011-15 00 00
och tala om vilket kontor
du vill komma till.

Det finns ett universitet i Norrköping.
Det heter LiU Campus Norrköping
och hör till universitetet i Linköping.
På LiU Campus Norrköping finns
ungefär 5 tusen studenter.
Det finns många olika ämnen att läsa.
Man kan till exempel läsa till
lärare, ingenjör och sjuksköterska.

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us