Wadströmska Pensionsfonderna

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Carl och Maria Ahlströms stiftelse: Stiftelsen ger understöd till behövande personer som har psykisk ohälsa och som inte får understöd från socialvården. Du som söker ska vara bosatt i Norrköping och även ha varit folkbokförd i kommunen under en inte obetydlig tid. I första hand ska understöd ges till sådana personer som har till utsikt att efter kortare tid återvinna hälsa.

Stiftelsen för Nervsjuka: Understöd utgår till nervsjuka personer som minst ett år varit bosatta i Norrköping. Företräde ges till akut nervsjuka, vilka på grund av bristande tillgångar inte kan söka behövlig vård. Personer som får socialvård kan inte, om inte särskilda omständigheter föreligger, få stöd ur stiftelsen.

Ansökningsperiod: 1 januari-30 april och 1 maj-31 oktober

Ansökningarna behandlas inte förrän ansökningsperioden är stängd.
Alla sökande får besked via brev. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Wadströmska PensionsfondenPDF (pdf, 250.3 kB)