Norrköping behövande stiftelser och Pauvres honteux

Stiftelserna delar ut bidrag till behövande boende inom Norrköpings kommun. Sökande kan vara tex. Ekonomiskt behövande, handikappade med mera.

Dahl-Swartlings stiftelse: Stiftelsen delar ut bidrag till ”pauvres honeteux” (ekonomiskt behövande) i Norrköping.

Signe och Anna Gahms: understöd åt aktningsvärda i Norrköping mantalsskrivna kvinnor, vilka är att anses som pauvres hontaux.

Armand & Greta Johanssons stiftelse: Stiftelsens avkastning ska användas för att skänka glädje och förströelse för handikappade inom Norrköpings kommun.

Handlare Sven Ludvig Kjellmans stiftelse: Stiftelsen delar ut årliga bidrag på 3 000 kronor till behövande personer inom Norrköpings kommun. Företräde ges till personer bosatta i Norrköpings stad. Företräde ges också till dem som har arbetat i handelsrörelse (manufaktur). Utsedd destinatär får behålla sitt bidrag så länge förhållandena till bidrag består.

Carl Johan Nelins stiftelse: Stiftelsen delar ut bidrag till ekonomiskt behövande bland Norrköpings stads befolkning, men inte till sådana utgifter som socialtjänsten ansvarar för.

JA Nilssons Stora Sööd donationsfond: Stiftelsens avkastning utdelas till behövande som är bosatta i Västra Vikbolandets församling, i första hand inom det område som tidigare utgjorde Furingstads församling, företrädesvis behövande familjer, i första hand barnrika.

Norrköpings kommuns samfond för sociala ändamål: Avkastningen användes till ekonomiskt behövande inom kommunen:

  • för att företa bad- och rekreationsresa,
  • för att anskaffa kontaktlinser eller annat hjälpmedel mot syn- eller
  • hörselnedsättning eller annat handikapp,
  • för att vistas på läger,
  • för annat härmed jämförligt ändamål för den enskilde.

Ansökningsperiod: 1 januari- 30 april

Ansökningarna behandlas inte förrän ansökningsperioden är stängd. Alla sökande får besked via brev. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Norrköping behövande stiftelser & pauvres honteuxPDF (pdf, 204.9 kB)