Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovran

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsens avkastning tilldelas kommunalt anställda lärare såsom bidrag till kostnader för en studieresa.

Ansökningsdatum: 31 mars och 31 oktober
Observera att sista ansökningsdag är 31 mars och 31 oktober och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter dessa datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. Ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovranPDF (pdf, 224.8 kB)