Moberg-Eggerska stiftelsen

Vem vänder sig stiftelsen till: Enskilda personer

Ändamål: Stiftelsens avkastning används för främjande av den barnavårdande verksamheten i staden, i främsta rummet för utbildning av barnavårdarinnor (barnskötare).

Ansökningsdatum: 31 mars och 31 oktober
Observera att sista ansökningsdatum är 31 mars och 31 oktober och att ansökningarna inte börjar behandlas förrän efter dessa datum. Beslut lämnas endast i brevsvar. ansökan behandlas konfidentiellt.

Blankett finns att ladda ner nedan.

Ansökningsblankett Moberg Eggerska stiftelsenPDF (pdf, 224.9 kB)