Sök medlemsbidrag

Syfte

Syftet med medlemsbidrag är att stödja föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

Villkor

Föreningen:

 • uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag
 • har minst 10 bidragsberättigade medlemmar
 • har bedrivit aktiv verksamhet i minst sex månader
 • har arrangerat minst 20 gruppaktiviteter under föregående verksamhetsår. Gruppaktiviteterna ska vara närvaroförda och ledarledda.

Broschyr med bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i NorrköpingPDF (pdf, 1.3 MB)

Närvarokort

Bidrag kan beviljas till

Föreningsverksamhet med ett tydligt syfte, vilket uttryckligen återspeglas i gruppaktiviteterna, till exempel:

 • idrottsföreningar av olika slag
 • kulturföreningar där kulturella uttrycksformer som drama, dans, musik och skapande i bild, text och form står i fokus
 • intresseföreningar

Bidrag kan inte beviljas till

 • läxhjälp
 • undervisning som utgår från skolans läroplan
 • föreläsningar
 • sammankomster vid fester, högtider eller liknande
 • aktiviteter som vi bedömer saknar anknytning till föreningens syfte

Föreningar som inte kan få medlemsbidrag:

 • föreningar för skolidrott som får aktivitetsbidrag från Riksidrottsförbundet
 • politiska ungdomsorganisationer
 • elevorganisationer
 • föreningar som är anslutna till Korpen Norrköpings motionsidrottsförening.

Ansökan

Ansökningsblankett för medlemsbidrag

Ansökningsblankett skickas eller lämnas till kultur- och fritidskontoret senast den 1 mars.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergsgata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se

Kontakt