Sök föreningsstöd för socialt inriktad verksamhet

Från och med 2018 kommer föreningar som tidigare sökt Föreningsbidrag för socialt inriktad verksamhet hos Socialkontoret i första hand söka det nya bidraget Verksamhetsbidrag - Demokrati och Inkludering hos kultur- och fritidskontoret.

För föreningar som söker verksamhetsbidrag för 2018 är sista ansökningsdatum detsamma som tidigare, det vill säga den 15 oktober 2017. Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag avseende 2019 kommer vara i enlighet med de nya bidragsreglerna.

Översikt - Steg 3 av 4

3. Bidragsregler

Vem kan söka verksamhetsbidrag – demokrati och inkludering?

Bidragsberättigad förening:

  • uppfyller kraven i allmänna bestämmelser för att söka kultur- och fritidsnämndens föreningsbidrag
  • bedriver kontinuerlig verksamhet som är öppen för alla inom målgruppen
  • bedöms ha kompetens som motsvarar verksamhetens syfte

Bidrag kan beviljas till

  • verksamhet riktad till personer i behov av stöd så som kontaktverksamhet, kamratstöd, stödgrupper och liknande
  • lov/lägerverksamhet
  • integrationsfrämjande insatser

Bidraget kan inte beviljas till

  • föreningar och organisationer med verksamhets- eller medlemsbidrag inom något annat av kultur- och fritidsnämndens bidragsområden
  • organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning. Dessa hänvisas till Verksamhetsbidrag för funktionshinderföreningar, se Regler för Norrköpings kommuns bidrag till föreningar och andra aktörer (KFN 2017/0279)

Kontakt