Sök bygdepeng

Föreningar och boende som samverkar för bygdens utveckling i ett så kallat lokalt partnerskap kan få en årlig ”Bygdepeng 1”. Stödet är upp till 6 000 kr per år och finansieras av kommunen, länsstyrelsen och Regionförbundet Östsam.


Vem kan söka bygdepeng?

Grupper som aktivt vill engagera sig i sin bygds utveckling kan ansöka om bygdepeng. Kraven är att gruppens utvecklingsarbete omfattar alla boende i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i området.

En lokal utvecklingsgrupp kan bestå av en lokal förening eller en grupp boende som tar initiativet till att samla de boende och föreningarna i bygden.

Bygdepengen är inget föreningsbidrag, tvärtom är den till för att underlätta samverkan mellan samtliga föreningar och boende i ett område.

Ansökan skickas till:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
601 81 Norrköping


Ansökningsblankett bygdepeng

Läs mer om bygdepeng på länsstyrelsens webbplats