Sök arrangemangsbidrag

Syfte

Stödet är till för att kultur- och fritidslivet i Norrköping ska innehålla många uttrycksformer, många genrer och främja ett bra kultur- och fritidsutbud för barn och ungdomar. Sedan vill vi också att arrangemangen som genomförs med kommunalt stöd ska ha en bra kvalitet.

Villkor

Arrangemangsstöd kan sökas av:

  • föreningar som är godkända enligt grundreglerna för föreningsbidrag
  • föreningar, intressegrupper eller intressenter som har verksamhet i Norrköping.

Broschyr med bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i NorrköpingPDF (pdf, 1.3 MB)

Ansökan

Ansök om arrangemangsstöd

Ansökan om arrangemangsstöd ska lämnas eller skickas till kultur- och fritidskontoret senast 6 veckor innan arrangemanget börjar.

Postadress:
Norrköpings kommun
Kultur- och fritidskontoret
Wilhelm Wibergs gata 174
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Wilhelm Wibergs gata 174

E-postadress:
kultur.fritid@norrkoping.se