Strömparken

Barn som leker vid vatnnet i Strömparken

Strömparken ligger vid Motala ström i centrala Norrköping. Genom parken rinner Lekbäcken med fiskar som lax och öring.

I Strömparken finns

  • Lekbäcken
  • en fisktrappa för främst lax och öring
  • lekmiljöer med klätterställningar och vattenlek för barn
  • stolar, bänkar och sittmiljöer
  • en fontän
  • gräsytor
  • möjligheter till fiske
  • Roterande acceleration, staty skapad av Oscar Reutersvärd.