För skolan

Skolbarn

Välkommen på besök till oss på Norrköpings stadsmuseum med din skolklass.

Här får ni en möjlighet att lämna klassrummet och hitta nya lärandemiljöer. Vi erbjuder ett smörgåsbord av visningar, program och vandringar – och utifrån detta breda utbud kan ni själva välja det som passar er bäst.

Självklart kan ni även besöka museet med en grupp på egen hand. Till flera av våra utställningar finns lärarhandledningar som kan laddas ned som pdf. Vi lånar även ut studiematerial som kan användas på egen hand.

Den museipedagogiska verksamheten vid Stadsmuseet tar sitt avstamp i en museipedagogisk plattform som kan laddas ned som pdf. I detta dokument preciseras kortfattat våra museipedagogiska visioner och ambitioner.

De flesta av våra visningar och vandringar är kostnadsfria för skolgrupper från Norrköpings kommun. Vissa av våra verksamheter är dock förenade med en viss avgift. Vår prislista för pedagogiska tjänster finns att ladda ner som pdf.

Kontakta gärna någon av museets pedagoger för mer information: museipedagog@norrkoping.se eller 011-15 26 52. Vi kan även komma ut till er på skolan eller förskolan och presentera vårt skolutbud samt diskutera andra idéer eller önskemål.